Thiết kế móng sử dụng đệm cát trong xây dựng

0
127

Trình tự thiết kế móng sử dụng đệm cát:

  1. Chọn độ sâu chôn móng
  2. Xác định kích thước đáy móng và kiểm tra điều kiện áp lực

Thiết kế móng sử dụng đệm cát

Đệm cát thường được sử dụng khi lớp đất yếu ở trạng thái bão hòa nước (sét nhão, cát pha bão hòa nước, sét pha nhão, bùn, than bùn) có chiều dày lớp đất cần thay thế không lớn lắm, nhỏ hơn 3m.

Hiệu quả của đệm cát phụ thuộc phần lớn vào công tác thi công, do vậy phải đầm nén đảm bảo đủ độ chặt và không làm phá hoại kết cấu của lớp đất bên dưới.

Trong trường hợp không có nước ngầm, cát được đổ từng lớp dày khoảng 20cm làm chặt bằng đầm lăn, đầm rung… khi có nước ngầm cao, phải có biện pháp hạ mực nước ngầm hoặc dùng biện pháp thi công trong nước.

Chọn độ sâu chôn móng

Căn cứ vào điều kiện địa chất công trình và tải trọng tác dụng, phân tích để lựa chọn phương án. Từ đó chọn độ sâu chôn móng. Độ sâu này có thể điều chỉnh trong quá trình tính toán chi tiết.

Thông thường độ sâu chôn móng trên đệm cát được chọn bình thường giống như đặt trên nền đất tốt.

Xác định kích thước đáy móng và kiểm tra điều kiện áp lực

Gồm các bước sau :

  • Xác định cường độ tính toán quy ước của cát làm đệm (theo công thức quy đổi của quy phạm).
  • Xác định diện tích đế móng và xác định kích thước móng.
  • Xác định chiều dày của đệm cát : để đơn giản, chiều dày thường được chọn trước sau đó kiểm tra lại, nếu không đạt có thể tăng chiều dày đệm, nhưng đệm không nên dày quá 3m, lúc này có thể chuyển sang phương án móng khác).
  • Kiểm tra điều kiện áp lực tại đỉnh lớp đất yếu (đáy đệm cát).
  • Tính toán độ lún của móng.
  • Tính toán các kích thước của đệm cát (theo mặt bằng).
  • Tính toán độ bền và cấu tạo móng (giống như móng nông trên nền thiên nhiên).

CÂU HỎI CỦA BẠN

Please enter your comment!
Please enter your name here