Thẩm định tín dụng là gì?

0
102
Thẩm định tín dụng là gì

Thẩm định tín dụng là gì

Thẩm định tín dụng là quá trình tổ chức thu thập, xử lý thông tin thông qua việc sử dụng các công cụ kỹ thuật và kỹ năng để phân tích, đánh giá khách hàng một cách toàn diện, thống nhất, tuân thủ các quy định pháp luật nhằm làm cơ sở để đưa ra quyết định cấp tín dụng.

Mục đích của thẩm định tín dụng là đánh giá một cách chính xác, trung thực khả năng trả nợ của khách hàng, từ đó có căn cứ quyết định cho vay.

Những nội dung chính yếu của thẩm định tín dụng

Một là: Thẩm định tư cách pháp lý của khách hàng

 • Thẩm định các giấy tờ thể hiện tính pháp lý của khách hàng như là: Giấy phép thành lập công ty, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hành nghề, giấy chứng nhận đăng ký chữ ký và con dấu của khách hàng, chứng minh nhân dân, hộ khẩu…
 • Thẩm định các giấy tờ sẽ cho biết khách hàng có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hay không?

Hai là: Thẩm định mục đích vay vốn của khách hàng

 • Vay vốn để phục vụ cho những hoạt động của khách hàng không được trái với những quy định của pháp luật: kinh doanh đúng theo giấy phép kinh doanh, đúng ngành nghề, luật pháp không cấm…
 • Mục đích vay vốn phải phù hợp với những quy định hiện tại của ngân hàng: các danh mục sản phẩm mà ngân hàng đang được phép cấp tín dụng…

Ba là: Thẩm định khả năng tài chính
Đó là đánh giá tình hình tài chính của khách hàng vay vốn thông qua các chỉ tiêu tài chính như là:

 • Đánh giá qua các tỉ số tài chính
 • Đánh giá qua sơ đồ tài chính
 • Đánh giá sử dụng vốn và tài trợ vốn

Bốn là: Thẩm định phương án sản xuất kinh doanh hoặc dự án đầu tư

 • Đánh giá phương án sản xuất kinh doanh: Thị trường, doanh thu chi phí lợi nhuận, vốn đầu tư, nguồn tài trợ…
 • Đánh giá dự án đầu tư: Loại đầu tư, vốn đầu tư, dòng tiền của dự án, hiệu quả kinh tế của dự án (NPV, IRR)…
 • Mục đích là chỉ chọn lựa những phương án sản xuất kinh doanh hoặc dự án đầu tư có hiệu quả và khả thi và sẽ loại phương án hoặc dự án đầu tư không hiệu quả.

Năm là: Thẩm định khả năng trả nợ
Nhằm đánh giá khả năng trả nợ trong tương lai của khách hàng. Khả năng trả nợ quan trọng nhất của khách hàng phải được căn cứ dựa vào:

 • Từ hiệu quả của phương án sản xuất kinh doanh
 • Từ hiệu quả của dự án đầu tư
 • Từ tài sản bảo đảm nợ vay

Sáu là: Thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay
Tài sản đảm bảo nợ vay có thể là: Tài sản thế chấp, tài sản cầm cố, tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay, hoặc hình thức đảm bảo bằng bảo lãnh của bên thứ ba.

Giá trị đảm bảo phải thoả mãn: Có giá trị lớn hơn nghĩa vụ được đảm bảo, có thể tạo ra tiền, có cơ sở pháp lý để người cho vay có thể sử lý tài sản đảm bảo.

Bảy là: Ước lượng và kiểm soát rủi ro tín dụng
Ước lượng và kiểm soát rủi ro tín dụng có thể giúp cho nhân viên tín dụng và lãnh đạo ngân hàng tiên liệu được phần nào khả năng thu hồi nợ và những rủi ro trước khi cho vay.

CÂU HỎI CỦA BẠN

Please enter your comment!
Please enter your name here